face2face 2nd edition Pre-intermediate Student´s Book with DVD-ROM

face2face 2nd edition Pre-intermediate Student´s Book with DVD-ROM

Cena: 619 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Cambridge University Press
  • ISBN:  9781107422070 
  • EAN:  9781107422070
  • Jazyk: angličtina
  • Autor: Cunningham, Gillie
  • Rok vydání: 2012
  • Úroveň: B1
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Aj: B1.1., B1.2., B1.3., 

Učebnice Face2face vychází v nakladatelství Cambridge University Press a je určena dospělým studentům angličtiny.

Učebnice využívá nejmodernějších metod učení a praktik k osvojení komunikačních dovedností pro použití ve skutečných každodenních situacích. Výklad a procvičování slovní zásoby a gramatiky je ve vzájemně vyváženém poměru; značný důraz je kladen na poslech a mluvení, kde se pracuje především s obecným a hovorovým jazykem, jak jej rodilí mluvčí slyší a užívají v reálných každodenních situacích.

Učebnice splňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.