face2face 2nd edition Elementary Student´s Book with DVD-ROM

face2face 2nd edition Elementary Student´s Book with DVD-ROM

Cena: 619 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Cambridge University Press
  • ISBN: 9781107422049
  • EAN: 9781107422049 
  • Jazyk: angličtina
  • Autor: Cunningham, Gillie
  • Rok vydání: 2012
  • Úroveň: A2
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Aj: A2.1., A2.2., A2.3., 

Učebnice Face2face vychází v nakladatelství Cambridge University Press a je určena dospělým studentům angličtiny.

Učebnice využívá nejmodernějších metod učení a praktik k osvojení komunikačních dovedností pro použití ve skutečných každodenních situacích. Výklad a procvičování slovní zásoby a gramatiky je ve vzájemně vyváženém poměru; značný důraz je kladen na poslech a mluvení, kde se pracuje především s obecným a hovorovým jazykem, jak jej rodilí mluvčí slyší a užívají v reálných každodenních situacích.

Učebnice splňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.