Čeština pro rusky hovořící + 2 audio CD
Sem vložte podnadpis

Čeština pro rusky hovořící + 2 audio CD

Cena: 549 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

Vydavatel: Leda
ISBN: 9788073351656
EAN: 9788073351656
Jazyk: čeština
Autor: H. Confortiová, J. Cvejnová, N. Rajnochová
Rok vydání: 2013
Úroveň: A1 - B2

Učebnice češtiny pro rusky hovořící se zaměřuje na praktické osvojení komunikace v českém jazyce. Učebnice obsahuje 20 lekcí, z nichž prvních pět je věnováno fonetice, dalších patnáct lekcí je tematicky orientováno na základní oblasti každodenního života. Studující si v nich osvojí asi 2000 slov a slovních spojení. Učebnice nepředpokládá předchozí znalost češtiny. Gramatický výklad je přehledný, zdůrazňuje základní odlišnosti mezi oběma jazyky. Bohatá nabídka různorodých cvičení podporuje osvojení a upevnění látky. Důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Učebnice obsahuje klíč ke cvičením a česko-ruský slovníček. Součástí učebnice jsou dvě audio CD s nahrávkami úvodních textů a vybraných cvičení včetně jejich správných řešení.
Studující dosáhne středně pokročilé úrovně osvojení češtiny (tj. samostatný uživatel B2 podle Společného referenčního rámce pro jazyky).


Více zde: http://jazykova-skola-lvice.webnode.cz/products/cestina-pro-rusky-hovorici-2-audio-cd/