Často kladené otázky - skupinová výuka
Sem vložte podnadpis

OTÁZKY A ODPOVĚDI: ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - SKUPINOVÁ VÝUKA

Jaké typy kurzů nabízíte?

Nabízíme kurzy všeobecné (rovnoměrné zastoupení konverzace, slovní zásoby, gramatiky, poslechu a písemného projevu), konverzační, obchodní, přípravné na mezinárodní zkoušky a státní maturitu. U českého jazyka nabízíme pro rodilé mluvčí kurzy zlepšování písemného a mluveného projevu. Typy kurzů pro jednotlivé jazyky naleznete po kliknutí na vlajku státu na naší stránce Jazykové kurzy.

Jaké jazyky vyučujete?

Vyučujeme český, anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Český jazyk nabízíme jak pro cizince, tak pro rodilé mluvčí, kteří si potřebují zlepší své znalosti češtiny - gramatiky, písemného vyjadřování i mluveného slova.

Podle čeho určujete úroveň kurzu a znalostí studentů?

Úrovně kurzů rozdělujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Také úrovně znalostí studentů rozlišujeme podle tohoto rámce.

Podle čeho bych měl vybírat kurz?

Kurz si můžete vybrat jednak podle obsahu kurzu, jednak podle Vaší jazykové úrovně. Pokud si nejste svojí úrovní jisti, tak nás kontaktujte. Zašleme Vám zdarma rozřazovací test.

Jak zjistím svoji úroveň?

JŠ Lvice nabízí všem studentům rozřazovací test z každého vyučovaného jazyka na naší škole (angličtiny, němčiny, ruština, francouzština, češtiny). Test je zasílán jako odkaz v e-mailu. K vyplnění testu Vám stačí jen počítač a připojení k internetu. Aby byly výsledky co nejpřesnější a abychom Vám pomohli vybrat kurz co nejpřesněji, není vhodné používat další pomůcky (např. přehledy gramatik, slovník atd.). Po vyplnění a odeslání testu Vám zašleme Vaše výsledky na e-mail a doporučíme Vám úroveň kurzu. Pokud by Vám nevyhovala, je možné po první lekci úroveň kurzu změnit.

Děláte rozřazovací testy?

Ano. Pokud si student není jistý svojí jazykovou úrovní a neví, který kurz si vybrat, zašleme mu odkaz na rozřazovací test z daného jazyka. Test je vyplňován na internetových stránkách a po vyplnění jej student odešle na náš e-mail. Student potřebuje k testu jen počítač a připojení na internet. Aby byly výsledky co nejpřesnější a abychom Vám pomohli vybrat kurz co nejpřesněji, není vhodné používat další pomůcky (např. přehledy gramatik, slovník atd.).

Jaké musím mít minimální znalosti cizího jazyka na obchodní či konverzační kurz?

Pro obchodní i konverzační kurz byste měli mít znalosti cizího jazyka minimálně na úrovně A2. Pokud si svojí úrovní nejste jistí, tak nás kontaktujte. Zašleme Vám zdarma rozřazovací test.

Když mi nebude zvolená úroveň kurzu vyhovovat, mohu ji změnit?

Ano. Pokud by Vám úroveň kurzu nevyhovovala, je možné po první lekci kurz změnit.

Je v ceně kurzu učebnice nebo si ji musím sám koupit?

V ceně kurzu jsou pouze doplňkové učební materiály, které si pro Vás lektoři do hodin připravují. Učebnice (případně ani pracovní sešity) nejsou v ceně kurzu a každý student si je obstarává sám.

Nevyhovuje mi den ani čas kurzu, které máte na internetových stránkách. Je možné je upravit?

Dny a časy se snažíme během zápisů do kurzů upravovat k Vaší spokojenosti. Úpravy probíhají s přihlédnutím k časovým možnostem lektorů a obsazenosti učeben. Čím dříve se přihlásíte a budete potřebovat upravit den či čas vybraného kurzu, tím je větší pravděpodnost, že Vám vyhovíme.

Jak dlouho trvá jazykový kurz?

Jazykový kurz skupinové výuky je dlouhý podle počtu přihlášených studentů. Jestli není na stránce kurzu jiné rozdělení, tak platí následující podmínky: Pokud je v kurzu jen jeden student, zkracuje se počet vyučovacích hodin na 16. Jestli tam jsou 2 studenti, je 18 vyučovacích hodin. V případě 3 až 8 studentů je kurz dlouhý 24 vyučovacích hodin.

Kde probíhá výuka?

Skupinová výuka probíhá v naši učebnách ve středu města Plzeň - Jungmannova ulice 7. Naproti se nachází zdravá výživa Slunečnice a kousek od nás je Crosscafe. Viz naše mapa na stránce Kontakty.

Kolik studentů je maximálně ve skupině?

Ve skupině může být max. 8 studentů. Pokud se přihlásí na kurz více studentů, otevírá se nová skupina.

Jak je možné kurz zaplatit a dokdy?

Po Vašem přihlášení na skupinový jazykový kurz od nás obdržíte fakturu s bankovními údaji a variabilním symbolem. Většina studentů upřednostňuje platbu bankovním převodem, ale kurz lze zaplatit po domluvě také hotově v JŠ Lvice. Při platbě bankovním převodem Vám na vyžádání zašleme potvrzení o přijetí platby. Kurz musí být zaplacen do jeho začátku - tzn. že peníze musí být připsány na našem účtu. Pokud byste kurz platili např. jen jeden den předem, pošlete nám do e-mailu potvrzení z banky o provedené platbě.

Otevře se kurz, i když bude přihlášen jen jeden student?

Ano, kurzy otevíráme, i když je přihlášen jen jeden student. Jestli není na stránce kurzu uvedeno jiné rozdělení, platí následující pravidla: Pokud je na kurzu jen jeden student, zkracuje se počet vyučovacích hodin na 16. Pokud budou dva studenti, kurz je dlouhý 18 vyučovacích hodin. Celých 24 vyučovacích hodin je při 3 až 8 studentech v kurzu.

Pokud někdo nastoupí do kurzu po první lekci, prodlužuje se počet vyučovacích hodin?

Ano. Například jestli jsou v kurzu jen 2 studenti, kurz trvá 18 vyučovacích hodin. Pokud po první lekci přibude 3. student, navyšuje se počet vyučovacích hodin na 24 s tím, že je to počítáno od 1. lekce, tzn. že 3. student o první lekci přijde.

Nemohu se dostavit na lekci. Lze ji nahradit?

Pokud je ve skupinovém kurzu jen jeden student a nemůže se na lekci dostavit, musí lektora či školu informovat minimálně 24 hodin před začátkem lekce. Poté se lze domluvit na nahrazení lekce. Jestli lekci zruší méně než 24 hodin před začátkem, potom lekce propadá.

Pokud jsou v kurzu 2 studenti a jeden z nich se nemůže dostavit na lekci, je možné domluvit přesun lekce na jiný den, ale minimálně 1 týden předem a pouze se souhlasem druhého studenta. Jinak se lekce uskteční bez něj ve standardní den a čas.

Pokud je na kurzu 3 až 8 studentů a nějaký student se nemůže dostavit na lekci, tak mu bohužel propadá. Jestli se na lekci nemůže dostavit více jak 2/3 studentů, tak je možné minimálně 1 týden dopředu přesunout lekci na jiný den, ale musí s přesunem souhlasit i zbylá 1/3 studentů.

Veškeré přesuny se domlouvají podle časových možností lektorů a obsazenosti učeben.

Jak kontrolujete kvalitu výuky?

JŠ Lvice v Plzni má metodičku výuky, která jednak provádí hospitace v hodinách a jednak školí naše lektory. Na konci kurzu také rozdáváme studentům anonymní dotazníky spokojenosti, podle kterých neustále zkvalitňujeme naše služby.

Obdrží studenti na konci kurzu certifikát o absolvování?

Ano, na konci každého kurzu dostávají studenti certifikát o absolvování. Ukázkový certifikát je k vidění na podstránce Certifikáty.

Ráda bych darovala jazykový kurz. Umožňuje to Vaše škola?

Ano, u nás lze zakoupit dárkový poukaz, kam lze zapsat údaje podle Vašeho přání (zda je k narozeninám, Vánocům, promoci atd.). Lze zakoupit celý kurz skupinové výuky nebo na něj lze přispět jen určitou částkou. Design dárkového poukazu si můžete prohlédnout na podstránce Certifikáty.


Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme na tel. 774 225 830, prostřednictvím e-mailu info@jslvice.cz či kontaktního formuláře níže.