Britská versus americká angličtina

15.05.2015 11:45

Pro angličtinu existuje široká paleta více či méně se lišících variant, tzv. dialektů, které jsou vázané na region. Nejznámější je dělení na americkou a britskou angličtinu. Ve skutečnosti ale existuje mnoho různých dialektů, a to jak v Americe, tak ve Velké Británii - například v Edinburghu (hlavní město Skotska) zní angličtina jinak než třeba v Londýně.

Pravopis

Americký pravopis byl v několika případech zjednodušen oproti britskému.

1) Britské přípony -OUR, -RE se v americké angličtině píší -OR, -ER.

2) Britské přípony podstatných jmen -MME, -GUE, -QUE jsou v americké angličtině zjednodušeny na -M, -G,-CK.

3) Britské dvojité -LL- se před příponami -ER,-ING, -ED v americké angličtině zjednodušuje.

4) Existují ale i slova, která se nejen jinak píší, ale i jinak vyslovují: 

Tečky u zkratek oslovení

Britská angličtina běžně používá zkratky bez teček (Mr Black, Mrs Smith, Dr Wright), v americké angličtině je pravidlem používat vždy tečku (Mr. Black, Mrs. Smith, Dr. Wright).

Gramatika

Have...

V britské angličtině se pro vyjádření vlastnictví tradičně používá "have got", dnes je ale běžné i samotné "have". Pro vyjádření nutnosti (muset) se pak používá "have got to" nebo i jen "have to" (I have (got) a book from the library. I have (got) to return it soon.) Americká angličtina používá jen "have" (I have a book from the library. I have to return it soon.). Hovorově se pak v americké angličtině běžně používá i samotné "got" jako sloveso (I got a book from the library. I got to return it soon.).

Americká angličtina proto také používá opisné tvary s DO pro sloveso HAVE v otázce a záporu (do you have, I don´t have). V britské angličtině je tomu tak jen ve vazbách (have breakfast - snídat).

Předpřítomný čas

Britský předpřítomný čas (I have just arrived.) používá americká angličtina také, ale zároveň akceptuje i použití jednoduchého času minulého (I just arrived.)

Předložky

Poměrně hodně rozdílů je v předložkách a jejich použití. Několik příkladů:

Slovní zásoba

Některá slovíčka mají v britské angličtině trochu jiný význam nebo zabarvení než v americké. Někdy se používá i úplně jiné slovo: