Aj B2.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj B2.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Aj C1 - C2

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci.

  • formulovat návrh a reagovat na něj, umět zdůraznit podstatné části, konverzace na pracovní schůzi, diskuse
  • kino a filmy, domácí práce 
  • trpný rod, mužská/ženská/neutrální slova, složená podstatná a přídavná jména, "have/get something done", "get somobody to do something", "do something yourself", slova označující množství, business fráze, předbudoucí čas, hovorové fráze, minulý čas způsobových sloves
  • Učebnice: Face2face Upper Intermediate, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci