Aj B2.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj B2.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Aj B2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci.

  • vyjádření zpětné vazby, formulace názoru, interpretace článků, umět zdvořile vyrušit konverzaci, konverzace na letišti, řešení problémů po telefonu, vyjadřování přání, formulace omluvy
  • zvířata, příroda, podnikání a obchodování, peníze
  • výrazy srovnávání, vyjadřování budoucího času, fráze se slovesem "take", složená přídavná jména, používání příčestí průběhového (-ing), způsobová slovesa, stavová a dějová slovesa, tvorba slov předponami, předpřítomný čas prostý a průběhový, "should have", "I hope", " It´s time"
  • Učebnice: Face2face Upper Intermediate, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci