Aj B2.1.
= pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří rozumí hlavním myšlenkám písemného či ústního projevu, jež se týkají běžných témat, se kterými se pravidelně setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd., a dokážou popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit svoje názory a plány.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj B1.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Aj B2.2. a Aj B2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci.

  • udržování plynulé konverzace, výrazy četnosti, formulace názorů a pocitů, vyjadřování souhlasu a nesouhlasu, formulace/odmítnutí/přijetí nabídky, vyjádření překvapení
  • vzdělávání, kriminalita, knihy 

  • systém sloves v angličtině, užívání pomocných sloves, tvorba slov pomocí přípon, "be used to, get used to", podmínkové věty, slovesa a předložky, frázová slovesa, výrazy zveličování, spojovací výrazy, narrative, předminulý čas průběhový, vztažné věty

  • Učebnice: Face2face Upper Intermediate, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 1-4

  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci