Aj B1.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj B1.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Aj B2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci.

  • telefonování, vyřizování reklamací, formulovat pozvání, konverzace v obchodě
  • životní prostředí, cestování, domov
  • věty budoucí s použitím "when, as soon as, before, after, until", výrazy množství "too, too much, too many, enough", trpný rod přítomného a minulého času prostého, "used to", slova s "some-, any- , no-, every-", vztažné věty s "who, which, that, where"
  • Učebnice: Face2face Pre-intermediate, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci