Aj B1.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj B1.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Aj B1.3.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • vyjádření plánů, nadějí a ambicí, formulace nabídky, návrhu a požadavku 
  • rodinné vztahy, filmy, muzika, TV 
  • přídavná jména popisující charakter, srovnávání, "a lot, much, a bit, as....as", přídavná jména s předponami "un-, in-, im-, dis-", přivlastňovací zájmena, fráze se slovesy "go, take, get", způsobová slovesa "might, should, must", účelový infinitiv, podmínkové věty

  • Učebnice: Face2face Pre-intermediate, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.  

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci