Aj B1.1.
= středně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří dokážou komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech a kteří rozumí a umí používat věty a často používané výrazy vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají. 

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj A2.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Aj B1.2. a Aj B1.3

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci.

 • společenské fráze, vyjadřování četnosti, formulace omluvy, slibu, vyjádření vlastního názoru, formulace souhlasu a nesouhlasu, 

 • zaměstnání, hledání práce, peníze, volnočasové aktivity
   
 • slovní spojení, otázky na podmět, minulý čas prostý a průběhový, spojovací výrazy, tvoření slov, "have to / had to", přítomný čas prostý a průběhový, stavová a dynamická slovesa, předpřítomný čas prostý, příčestí minulý, přídavná jména na "-ed" "-ing", vyjádření budoucnosti - "will" "be going to" 

 • Učebnice: Face2face Pre-intermediate, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
 • Probíraná látka: lekce 1-4
 • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

 • Učebnice není v ceně kurzu.
 • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
 • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
 • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci