Aj A2.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj A2.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Aj B1.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • konverzace na pracovním jednání, telefonování - zanechání zprávy na záznamníku, konverzace po telefonu, vyjadřování četnosti, popis osoby - vzhled i charakter, formulovat rady, orientace podle mapy města - umět se zeptat na směr a porozumět popisu cesty, formulovat popis cesty, orientace na letišti

  • dopravní prostředky, halové a venkovní sporty, zdraví a nemoci, roční období, počasí

  • přítomný čas průběhový, srovnání přítomného času prostého a průběhového, příslovce a přídavná jména, rozkazovací způsob, způsobová slovesa "should, might", "be going to", předložky místa, slovní spojení, slovesné vzorce (= dvě slovesa za sebou), stupňování přídavných jmen a příslovcí, příčestí minulé, předpřítomný čas

  • Učebnice: Face2face Elementary, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci