Aj A2.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj A2.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Aj A2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • orientace v obchodě - nakoupit, vyzkoušet si věci, konverzace s prodavači, konverzace spojená s pronájmem bytu vyjádření zájmu o druhou osobu, vyjadřování nových zpráv, vyjadřování možností, formulace plánů

  • život na venkově versus ve městě, popis pokoje a domácnosti, oblečení, víkendové aktivity, kultura - filmy, muzika, prázdniny

  • "How much" "How many", vyjádření množství "some, any, a", "there is / there are", zájmeno "one/ones", přídavná jména s "very, really quite, too", minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves, způsobové sloveso "can", přídavná jména popisující místa, srovnávání, slovní spojení

  • Učebnice: Face2face Elementary, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci