Aj A2.1.
= mírně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří již ovládají základní slovní zásobu a gramatiku, dokážou jednoduše odpovědět na otázky týkající se jich samotných a jejich každodenního života a umí klást jednoduché otázky.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj A1.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Aj A2.2. a Aj A2.3

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • společenská konverzace - představování, sdělování detailů o svém životě, vyjádření zájmu o druhou osobu, požádat o opakování/upřesnění informací, vyjadřování času a ceny, nákup lístků, vyjadřování návrhů, formulovat žádost
  • země a národnosti, povolání, rodina, vybavení domácnosti, volnočasové aktivity, jídlo a pití
  • "Wh-" otázky, osobní zájmena, přivlastňovací přídavná jména, číslovky, telefonní čísla, určité a neurčité členy, přivlastňování, množné číslo, "this, that, these, those", sloveso "have got", předložky místa, přítomný čas prostý, fráze s "on, at, in, every", data, příslovce četnosti, osobní zájmena v pozici podmětu a předmětu, slovesa s "-ing", počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • Učebnice: Face2face Elementary, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci