Aj A1.3.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří pokračují ve výuce z kurzu Aj A1.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Aj A2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • vyjadřování času, formulování plánů do budoucnosti, výjádření možností, popis cesty, umět formulovat návrh 
  • dopravní prostředky, cestování, kupování lístků
  • slovesa "love, like, hate", předložky místa, přídavná jména, datum, číslovky, fráze se slovesy "have, watch, go, go to", osobní zájmena ve funkci předmětu, minulý čas slovesa "be", minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, "be going to" pro vyjádření budoucnosti
  • Učebnice: Face2face Starter, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 7-10
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci