Aj A1.2.

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro studenty, kteří navštěvovali kurz Aj A1.1. a pokračují ve studiu, a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Aj A1.3

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • volnočasové aktivity, dny v týdnu, denní rutina, jídlo a pití, konverzace v obchodě, návštěva restaurace, výběr z menu, nakupování, oblečení, barvy
  • fráze se slovesy "like, have, live, work, study", zájmena "this, that, these, those", vyjádření času, slovní spojení času s předložkami "on, in, at", příslovce času, fráze s "every" , přítomný čas prostý - kladné a záporné věty, otázka a odpověď, výrazy množství "a, some, a lot of, any", "there is, there are"
  • Učebnice: Face2face Starter2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 4-6
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci