Aj A1.1.
= úplní začátečníci

Pro koho je kurz určen

Kurz Aj A1.1. je určen pro studenty, kteří se s anglickým jazykem dosud nesetkali a nemají žádné znalosti tohoto jazyka.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Aj A1.2. a Aj A1.3.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • pozdravy, představování, telefonní číslo, země, národnosti, povolání, vyplňování dotazníků, rodina, jídlo a pití, peníze, ceny 
  • číslovky 0-100, abeceda, určitý/neurčitý člen, množné číslo, přídavná jména přivlastňovací, zájmena osobní, časování slovesa "be" - zápor, otázka, kladná věta, slovesa "love, like, eat, drink, a lot of"
  • Učebnice: Face2face Starter, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
  • Probíraná látka: lekce 1-3
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci