ACTIVITES POUR LE CADRE EUROPEEN COMUN DE REFERENCE C1-C2: Accompagne du livret de Corriges + audio CD

ACTIVITES POUR LE CADRE EUROPEEN COMUN DE REFERENCE C1-C2: Accompagne du livret de Corriges + audio CD

Cena: 849 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: CLE International 
  • ISBN: 9782090353877 
  • EAN: 9782090353877 
  • Jazyk: francouzština 
  • Autor: C. Kober-Kleinert, M.L. Parizet, S. Poisson-Quinton 
  • Rok vydání: 2008 
  • Úroveň: C1 - C2 
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Fj: C1 - C2

Kolekce učebnic "Activités pour le Cadre commun" využijí především dospělí studenti a studenti vyšších ročníků středních škol, kteří si chtějí ověřit své jazykové dovednosti podle úrovní daných Společným evropským referenčním rámcem pro jazykové vzdělávání (A1, A2, B1, B2, C1 a C2) nebo kteří se chtějí připravit na zkoušku DELF. Aktivity v těchto učebnicích jsou zaměřené na porozumění textu, poslech, mluvený a písemný projev. Tato učebnice nabízí aktivity pro přípravu na zkoušku DELF C1-C2.